XML BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR

Şirket             : Hasan Genç Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Adres            : Ferit Paşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:21 Selçuklu / KONYA
Vergi No       : Meram V.D. 458 038 1791
Hesap Bilgileri        : Garanti Bankası 419 Şube 6299055 Hesap No TR22 0006 2000 4190 0006 2876 13

Alıcı               : ………………………………………………………..
Adres                        : ………………………………………………………..
Vergi No       : ………………………………………………………..
Banka No     : ………………………………………………………..

İşbu Sözleşme” bir tarafta yukarıda isim ve adresi ile bilgileri bulunan “Alıcı” ile diğer tarafta yine yukarıda isim ve adresi ile bilgileri bulunan “Şirket” arasında (İşbu Sözleşmenin tarafları sözleşmede kısaca Alıcı ve Şirket” olarak anılacaktır.) aşağıdaki hususlarda mutabık kalınarak ........./........../.......... tarihinde imzalanmıştır.

Alıcı işbu sözleşme kapsamında nihai tüketicilere satış amacıyla Şirkete gerekli araştırmaları tamamlayarak ürünlerin satılabileceği muhtelif internet adreslerini, yetkililerini, ticaret sicil bilgilerini yazılı olarak bildirecektir. Alıcı tarafından güvenilirliği ve ticari itibarı Şirkete bildirimle taahhüt edilen ve Şirket tarafından onaylanan internet siteleri işbu sözleşmede İnternet Siteleri” olarak anılacaktır. ALICI işbu internet sitelerinin tüm fiil, edim ve işlemlerinden Şirket’e karşı tek başına sorumlu olup Şirketin de tek muhatabıdır.

MADDE 1 - Sözleşmenin Konusu

1.1. İş bu sözleşmenin konusu Alıcı’nın muhtelif adresli ve Şirket tarafından öncesinden yazılı onay verilmiş internet sitelerinde nihai tüketiciler için satışa sunulmak üzere Şirket’ten bedeli mukabili ürün satın alması ve tarafların buna ilişkin olarak üstlenmiş oldukları karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir. Alıcı, Şirket'in satışı için yazılı onay verdiği internet sitelerinde satılmak üzere aldığı ürünleri hiçbir surette işbu sözleşmede belirlenen nihai tüketicilere satış amacı dışında kullanamayacağını bilmekte ve taahhüt etmektedir. Alıcı, Şirket tarafından yazılı onay verilen internet sitelerinin işbu amaç dışında kullanımı başta olmak üzere sözleşmedeki herhangi bir hükme aykırılık halinde Şirketin yoksun kalınan kar dahil tüm zararını karşılayacağını taahhüt eder.

Taraflar işbu sözleşme ile aralarında herhangi bir bayilik, yetkili satıcılık, distribütörlük, acentelik, komisyonculuk, temsilcilik ilişkisi kurulmadığının bilincindedir.

MADDE 2 - Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Şirket, satışa sunduğu ürünlere ait ürün adı, ürün kodu, marka, kategori, ürün açıklaması, ürün resimleri ve var ise ürüne ait her türlü detay bilgileri XML ortamında Alıcı ile paylaşacaktır. Alıcı, Şirketten edindiği XMLi sözleşmeye konu olan ve Şirket’in onay verdiği internet siteleri haricinde kullanmaz. Aksi durumda Şirket XML paylaşımını anında kesecek ve Alıcı hakkında yasal işlem başlatacaktır.

Alıcı önerdiği, güvenilirliği ve ticari itibarını Şirkete bildirimle taahhüt ettiği Internet Sitelerine ait tüm detayları Şirkete yazılı olarak bildirecektir. Alıcı işbu sözleşme konusu ürünleri sadece onay verilen internet sitelerinde nihai tüketicilerin satışına sunulmak üzere onaylanan Internet Sitelerine tüm sorumluluk kendisine ait olacak şekilde satacaktır. Bildirilen internet sitelerine onay verip vermemek tek taraflı olarak Şirketin inisiyatifindedir. Alıcı onay verilen internet sitesi üzerinden nihai tüketicilere satışa sunulmak amacıyla Şirket’ten ürün talep ettiği takdirde, ihtiyacı olan ürünlerin marka, model, renk, kod numarası, ölçü, ebat, teslim edilecek adres, adet ve tüm niteliklerini belirleyerek, hangi üründen ne kadar istediği hususundaki siparişini Şirket’in www.xmlbebek.com adresi üzerinden kendisi adına açılan özel kullanıcı şifresi ile Şirkete bildirecektir.
 

2.2. Alıcı, kendisine teslim edilen ürünlere özen göstermek ve söz konusu ürünleri teslim aldığı şekilde üzerlerinde dizaynı veya şekli bakımından hiçbir değişiklik yapmadan dağıtmak zorundadır.

2.3. Şirket, Alıcı tarafından kendisine yukarıda belirtilen şekilde www.xmlbebek.com adresinden bildirilen siparişleri; siparişin verildiği andan itibaren 72 Saat içerisinde kargoya teslim etmekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde kargoya verilemeyecek siparişler Alıcıya önceden bildirilerek, ürün tedarik sürecine göre teslimat süresi yeniden belirlenecektir. Şirket; kargo firmasına teslim ettiği fakat kargo firmasının kendi gecikmesinden ve hatasından dolayı müşteriye ulaştıramadığı siparişlerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Depodan teslim edilmesi mümkün olmayan ve sipariş üzerine üretiminin gerçekleşmesi söz konusu olan bebek odası mobilyası, genç odası mobilyası, ahşap ve metal üretimi gerçekleştirilecek olan ürünlerde teslimat süreleri 10 ile 90 gün arasında değişiklik göstermektedir. Sipariş üzerine üretilerek gönderimi sağlanacak olan ürünlerden kaynaklanacak gecikmelerinden dolayı doğabilecek tüm olumsuz öngörüleri Alıcı önceden kabul etmiş olduğunun bilincindedir.

Taraflar işbu sözleşmenin uygulanmasında Cumartesi ve Pazar günlerinin iş günü sayılmadığını bilmekte ve kabul etmektedirler. Tüm siparişlerde nakliye ve sevk masrafları Alıcıya aittir. Nakliye, Alıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından yapılacaktır. Sipariş konusu ürünler Alıcı’nın siparişi sırasında belirtmiş olduğu teslimat adresine kendi anlaşmalı olduğu kargo firması ile gönderilir.

ŞİRKET, işbu sözleşme tarihleri arasındaki ürün fiyat değişikliklerini kendinde saklı tutar ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2.4. Sözleşme gereğince Şirket tarafından teslim edilecek ürünler teslimat esnasında Alıcı ve/veya Internet sitesi tarafından kontrol edilir ve teknik olarak hatalı / her türlü ayıp içeren ürünler, kutusu hasar görmüş ya da eksik aksesuarla paketlenmiş ürünler Alıcı tarafından teslim alınmaz. Alıcı her türlü ayıbı sekiz gün içerisinde bildirmekle yükümlü dür. Ayrıca ürünlerin teslimatı sırasında kargo yetkilisinin yanında ürünler açılıp sağlamlığı kontrol edilmeli, ayıplı ve hasarlı ürünler için mutlaka kargo hasar tutanağı düzenlenmelidir.

Ürünlerin işbu sözleşmeye uygun olarak Alıcı tarafından Internet Sitesine satışı ve/veya nihai tüketici tarafından satın alınmasından sonra ve nihai tüketicinin şartları oluşmuş cayma hakkı süresi sonrasında ortaya çıkacak ayıp/eksiklikler ise tüketicinin korunması hakkında kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde tüketicinin Alıcı, Internet sitesi ve/veya doğrudan Şirkete müracaatın detayı şirket tarafından incelenecektir.

Alıcı kendisine yapılan veya Internet Sitesi tarafından iletilen şikâyetleri Şirkete derhal ve tüm detayı ile bildirmekle yükümlüdür. Şirket tüketici şikâyetinin haklı olmadığına kanaat getirirse doğrudan kendisi veya dilerse Alıcı vasıtasıyla tüketicinin talebinin kabul edilmediği bilgisini tüketiciye iletir. Tüketicinin haklı olduğuna karar verilirse tüketicinin iade etmek istediği ürünler Şirket tarafından iade alınacaktır. İade koşulları satış koşulları ile aynıdır.

2.5. Şirket, işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde internet üzerinden satışı amacıyla Alıcıya temin ve teslim edeceği ürünlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre gerekli üretim izinlerinin alınmış, bu hususta yasa ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esasların yerine getirilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.6. Alıcı ve yazılı onay verilen Internet Siteleri Alıcı’nın talebi üzerine ve yazılı onay verilen Internet Sitelerinden nihai tüketicilere satışı için Alıcı’ya satıp teslim edilecek ürünlerin İnternet sitesi üzerinden satışa sunulması sebebiyle 25137 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uymak ile yükümlüdür. Cayma Hakkı’nın tüketici tarafından yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak kullanılmış olması ve bu durumu belgeleyen yazılı dökümanların birer suretinin Alıcı tarafından Şirkete sunulması kaydıyla, Cayma Hakkı kullanılan ürünleri, kullanılmamış olmaları, paket ve ambalajlarının açılmamış olması ve diğer yasal koşulların Alıcı tarafından tespit ve kontrol edilmesi şartıyla, herhangi bir itiraza mahal vermeksizin derhal iade almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, cayma hakkının kullanıldığını belgelemediği sürece bu ürünler Şirket tarafından iade alınmayacaktır. Cayma hakkı kullanılan ürünlerde, Alıcı ürünü Şirket'e, Şirket'in anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığıyla göndererek iade edecektir. Ayıplı malların iadesinde kargo bedeli Şirket tarafından karşılanacak, diğer bütün iptal ve iadelerde kargo bedeli Alıcı tarafından karşılanacaktır.

2.7. Alıcı ve/veya Internet Siteleri sözleşme süresince ve/veya sözleşmenin sona erme- sinden sonra, işbu sözleşmeye uygun olarak satışını yapacağı www............................................... internet adresinde Şirkete ait ürünlerin satış ve pazarlaması faaliyetleri başta olmak üzere hiçbir surette hiçbir alanda Şirketin ticari ünvan, işletme adı, marka ve logosu ve sair tanıtım işaretlerini Şirketin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kullanamaz. Aksi davranışın tespiti halinde, Alıcı kendisi ve/ veya Internet sitesinin bu kullanımı nedeniyle hiçbir itiraz ve kurtuluş beyyinesi ileri sürmeksizin derhal Şirket tarafından bildirilen tüm zararı Şirkete ödemekle yükümlüdür.

Alıcı bu halde Şirket tarafından bildirilen bedeli Şirketin yazılı ilk talebinde nakden ve defaten Şirkete ödemeyi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt etmiştir. Bu madde kapsamında Şirket dilerse sözleşmeyi hiçbir bildirimde bulunması gerekmeksizin tek taraflı olarak derhal feshedebilir.

2.8. Şirket işbu sözleşme süresince, Alıcı'dan gelen sipariş adetleri kadar ürün temin edecek olup, işbu çalışma hiçbir şekilde stok tutulacağı, ürün depolama yapılacağı şeklinde yorumlanamaz. Şirket uhdesinde olmayan ve/veya internet üzerinden satışını istemediği ürünlerin siparişini kısmen veya tamamen reddedebilir, belli adetler için siparişi tedarik edebilir. Bu husus Şirketin tek taraflı inisiyatifinde olup Alıcı baştan bildiği ve kabul ettiği bu durum için hiçbir surette itiraz edemez, talep ileri süremez.

Ayrıca Şirket’in stok listesi internet ortamında alıcı tarafından izlenebilecek ( bu hususu Şirket sağlayacaktır) ve ürün siparişleri bu stok listesi de dikkate alınarak verilebilecektir.

2.9. Alıcı’nın sözleşmeye uygun olarak siparişini verdiği ve Şirket tarafından sevk edilen ürünleri teslim almaması durumunda Şirket, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceği gibi nakliye ( gidiş- dönüş ), stok maliyetleri, tespit ve yargılama masrafları, ürünün aynı tutardan daha düşük bir tutara başkasına satılmak durumunda kalınması durumunda aradaki fark, ürünün belirli bir süre içerisinde başkasına satılamaması halinde ürünün bedeli vs. gibi tazminatların tümünü Alıcıdan talep edebilir.

2.10. Şirket; münhasıran Hasan Genç Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından belirlenen ve alıcılara uygulanacak indirimi ilan edecek ya da Alıcıya bildirecektir. Alıcı; şirketin bilgisi ve haberi olmadan ve onayını almadan, piyasayı bozacak şekilde bir fiyat politikası uygulayamaz ve promosyonlar yapamaz. Buna aykırı davranan alıcıların şirkete verdiği zararlardan ve piyasada oluşturulan belirsizliklerden Alıcı sorumludur. Bu sorumluluk çerçevesinde şirket her zaman alıcıya karşı zararlarının giderilmesini isteyebilecek ve uğradığı zararları rücu edeceği gibi tazminat isteminde de bulunabilecektir.

MADDE 3 - Ödeme

3.1. Alıcı vermiş olduğu sipariş bedelini kredi kartı ile ödeyebilir. Sipariş bedelinin tamamı tahsil edilmediği sürece verilen sipariş işleme alınmaz. Kredi Kartı ile yapılan ödemelerde taksit yapılmamaktadır.

3.2. Şirket, Alıcı’nın vermiş olduğu siparişleri, Alıcı’nın Şirket'e göndermiş olduğu irsaliyesi veya irsaliyeli faturası ile Alıcı'nın sipariş sırasında belirtmiş olduğu teslimat adresine gönderilecektir. Siparişler, belirtilen kargoya teslim edildikten sonra teslim edilip edilmemesi, Şirket’i hiçbir şekilde bağlamamakta olup tüm sorumluluk Alıcıya aittir.

MADDE 4 - Hizmet Bedeli

4.1. Anlaşma gereğince Şirket; Alıcı’dan, 4000₺ (Kdv Dahil) XML LİNK ÜCRETİ alacaktır.
Hizmetin başlama tarihinde Alıcı’dan alınan bu ücret için Şirket Hizmet Bedeli Faturası” kesecektir.
Yukarıda belirtilen hizmet bedeli 1 (Bir) yıllıktır.


MADDE 5 - Süre ve Fesih

5.1. İşbu sözleşme imza tarihi olan ..... /...../....... de yürürlüğe girer ve tarafların sözleşme ile karşılıklı üstlenmiş oldukları görev ve taahhütlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmelerini takiben ...../..... /........ tarihin de kendiliğinden sona erer.

Ayrıca Taraflardan her biri, herhangi bir sebep ileri sürmeksizin dilediği zaman 1 (bir) ay önceden yazılı olarak haber vermek koşulu ile işbu sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih edebilir.

5.2. Şirket, Alıcı’nın ve/veya İnternet Sitelerinin işbu sözleşmedeki yükümlülüklerine aykırı davranması veya edimlerini gereği gibi ifa etmemesi, eksik ifa etmesi, nihai tüketiciler nezdinde itibarının zedelenmesi ve sair hallerde dilerse 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetmek veya aynen ifasını talep etmek seçimlik hakkına haizdir.

5.3. Her ne şekilde fesih olursa olsun, fesih tarihine kadar doğmuş alacaklar üzerinde tara fların hakları saklıdır. Fesih tarihine kadar verilmiş olan siparişlere ilişkin olarak tarafların yükümlülükleri devam eder.

5.4. Şirketin sözleşme ile kendisine tanınan hakları bilerek veya itiraz etmeyerek kullanmaması ileride o hakları kullanmayacağı anlamına gelmez ve Alıcı daha evvel bu hakları kullanmadığı definde bulunamaz. Şirket, sözleşme hükümlerinin aynen uygulanmasını sözleşmenin her safhasında talep edebilir. Bu hakları kullanmaması, bu hakları kullanmayacağı anlamına gelmez.

5.5. Sözleşme sona erdikten sonra SATICI XML hizmetinden eklediği ürünleri web sayfasından kaldırmayan ve kendisine sağlanan XML linkini başka bir web sayfasında kullanan Alıcı, bu sebeple ortaya çıkan zararlardan çıkacak hukuki ve cezai ihtilaflar sebebi doğan harç ve masraflardan dolayı sorumluluğu bulunmaktadır. Satıcı; bu durumda Alıcı’ya karşı, uğradığı tüm zararları rücu etme hakkına sahip olduğu gibi tazminat davası açma hakkı da bulunmaktadır.

MADDE 6 - Cezai Şart ve Teminat

6.1. Sözleşme konusu ürünlerin işbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen amaç dışında kullanıldığının ve/veya pazarlandığının Şirket tarafından tespit edilmesi hallerinde sözleşme iptal edilir. Bu sebeple uğranılan zararlardan Alıcı sorumludur.

MADDE 7 - Kesin Delil

7.1. İşbu Sözleşme ve ekleri kapsamında Şirket tarafından düzenlenecek her türlü belge, tutanak, rapor, www.xmlbebek.com adresi, 0332 238 30 30 numaraya gönderilmiş olan faks, [email protected] adresli e-posta adresinden gelmiş ve gönderilmiş olan e-postalar, makbuz, ticari defter ve kayıtlar ve benzeri evraklar ile göstereceği tanıklar aksi ileri sürülemez geçerli tek ve kesin delil niteliğindedir

MADDE 8 - Gizlilik

8.1. Taraflar işbu sözleşmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kişilerinin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı ve gerek sözleşme yürürlükte bulunduğu sürece ve gerek sona erdikten sonra birbirleri ve birbirlerinin sorumlu şahısları aleyhinde herhangi bir beyanda bulunmamayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

8.2. Aynı husus işbu sözleşme ve hükümleri için de geçerlidir. Alıcı, Şirket tarafından kendisine teslim edilen www.xmlbebek.com adresine ait şifreyi sadece kendisinin kullanacağını, hiçbir surette ve hiçbir gerekçe ile ailesi, yakınları, personeli, müdürü ve istihdam ettiği kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğacak tüm zararlardan Alıcı tek başına sorumlu olup Şirket tarafından hesaplanarak kendisine bildirilen tutarı hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal ilk talepte Şirkete ödeyeceğini taahhüt eder.

8.3. Alıcı www.xmlbebek.com adresli site üzerinden verildiği görünen siparişleri kendisinin vermediğini, kısmen ya da tamamen böyle bir siparişi olmadığını ileri süremez.

MADDE 9 - Tebligatlar

9.1. Tarafların işbu sözleşmenin başında belirttikleri adresleri tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar ve gönderilen her türlü fatura tebliğleri hukuken geçerli addolunacaktır.

MADDE 10 - Vergiler

10.1. KDV, bandrol veya diğer vergi oranlarında olabilecek değişiklikler ve gelebilecek yeni vergiler yatlara aynen yansıtılacaktır.

MADDE 11 - Uyuşmazlıkların Çözümü

Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözüm yeri KONYA Merkez Mahkemeleri ve İcra daireleridir.

11 (onbir) maddeden ibaret işbu sözleşme ve Ekleri taraflarca 1 asıl nüsha halinde tanzim edilerek ....../....../............ tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Asıl nüsha Şirket’te, Şirket  tarafından aslı gibidir” yapılmış fotokopisi ise Alıcı’da muhafaza edilecektir.

                        SATICI                                                                                                       ALICI

Hasan Genç Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

GEREKLİ BELGELER

- XML Hizmet Bedeli dekontu.

- Faaliyet Belgesi

- Vergi levhası Fotokopisi

- İmza sirküleri Fotokopisi

- Kimlik fotokopisi

Sö
zleşmenin Her Sayfası Kaşeli ve İmzalı Olmadır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR